- Vi gjør det bra på målingene, og det er det alltid godt å ha med inn i et landsmøte. Målingene skal vi bruke til å gjøre vårt alternativ til det rød-grønne enda klarere, sier leder i Unge Høyre, Henrik Asheim.

På landsmøtet legges det frem to politiske programmer: et om innvandring og integrering, og et om grenser for politikk.

- Vi har to gode programmer som vil skape mange gode debatter. I innvandringsdebatten skal vi vise at det er en tredje innfallsvinkel, nemlig å se den enkelte og ikke grupper. I grenser for politikk skal vi diskutere hvor vi vil sette grensen mellom friheten på den ene siden og ansvaret på den andre, sier han.

I tillegg til programmene er det sendt inn en rekke resolusjoner, og alt fra oljeboring i nord til aktiv dødshjelp og elbiler til 16-åringer skal debatteres.

Hele landsmøtet livestreames, slik at du kan følge landsmøtet på Unge Høyres nettsider fra og med i dag.

Les mer om Landsmøtet på Unge Høyre nettsider.