Det er gledelig at regjeringen endelig har foreslått økte bevilgninger til vei- og jernbanebygging. Dessverre ligger allikevel regjeringen etter sine egne løfter om investeringsmidler til veg og jernbane i Nasjonal Transportplan.

En annen bekymring er at de rødgrønne velter en stadig større del av regningen for vegbyggingen over på bilistene. Siden 2005 har bilistenes bompengeutgifter mer enn fordoblet seg, og bilistene betaler nå nærmere 15 mrd. Kroner hvert år.

Selv om regjeringen setter i gang flere nye vei- og jernbanestrekninger neste år, så står det fremdeles mange store prosjekter i kø. For eksempel er det uakseptabelt at Oslo – Ski (Follobanen) enda ikke har kommet videre fra planleggingsstadiet.

- Det er veldig synd at regjeringen ikke vil ta i bruk nye moderne finansierings- og organiseringsmetoder, som kunne gitt mer og bedre vei og jernbane – raskere, uttaler Øyvind Halleraker, Høyres samferdselspolitiske talsmann.

Tilbake til statsbudsjettsiden.