Høyre signaliserte en klar forventing til at Støre nå ville forsikre Stortinget om at regjeringen vil markere en klar og prinsipiell holdning til menneskerettighetsspørsmål og ytringsfrihet, både i FNs menneskerettighetsråd og i arbeidet opp mot FNs rasismekonferanse.

- Her var Støres redegjørelse skuffende. Regjeringens linje synes uforandret - det er dialog for enhver pris som gjelder - uavhengig av hvilken legitimitet en slik tilnærming gir prosessene, sier Erna Solberg.

- Støre anser at vår tilnærming må være å engasjere oss i de institusjoner som finnes, men tar ikke standpunkt til at institusjonene i seg selv nå risikerer å bli en trussel mot grunnleggende menneskerettigheter.

Glad for nordområde-fokus
Utenriksministeren viet nordområdene betydelig oppmerksomhet i sin redegjørelse.

- Jeg er fornøyd med at utenriksministeren så klart definerer nordområdene som vårt viktigste strategiske satsingsområde, og Høyre ser frem til å diskutere resultatene av nordområdestrategien, sier Erna Solberg.

Støre viste blant annet til at både EU og USA nylig har lansert strategier for Arktis. Imidlertid nevnte han ikke at både president Medvedev og Russlands nasjonale sikkerhetsråd de seneste månedene har signalisert en tøffere linje i Arktis.

Parallelt med økende interesse fra USA og EU ser vi også et mer selvhevdende Russland i nord, påpeker Solberg, som etterlyser utenriksministerens vurdering av disse nye signalene og hva de betyr for Norge.

- Støres bilde av Russland fremstår generelt som mer positivt enn vi mener det er grunnlag for, sier Solberg.