Partilederen har store forventinger til Jens Stoltenbergs når han skal holde sin redegjørelse for Stortinget 28. august.

- Vi må stille spørsmål om ansvar for hva som ble gjort og ikke gjort, men først og fremst om ansvar for hva som nå gjøres. Hva gjøres for å avverge terrorhandlinger på en bedre måte i fremtiden, hva gjøres for å beskytte menneskene bedre dersom vi rammes av terror, sier Solberg.

- Mer ansvar til SMK

En av løsningene Solberg trekker frem for å styrke beredskapen gjennom bedre ledelse, kan være å løfte ansvaret til statsministerens kontor. Solberg mener det er mye å lære av landene rundt oss. Blant annet trekker Gjørv-kommisjonen frem sikkerhetsstrukturen i Storbritannia som har levd med terror i årtiår.

- Britene har et permanent sekretariat ved SMK som koordinerer statlige og lokale myndigheters arbeid med beredskap. Også våre nærmeste naboer har en liknende struktur. I Sverige har statsministeren en egen statssekretær med dedikert ansvar for sikkerhet og krisehåndtering. Og i Danmark ligger krisekoordineringen hos SMK, forklarer Solberg.

- Når terroren rammet oss fungerte ikke etableringen av kriseråd og regjeringen kunne ikke diskutere viktige emner som politiets anmodning om bistand fra Forsvarets Spesialkommando på grunn av manglende sikkerhetsklareringer. I sum reiser dette en debatt om det er behov for å endre organiseringen av norsk sikkerhetsstruktur hvor en løsning kan være at SMK tar mer ansvar, sier Solberg.

Målstyring

Solberg sier det på operativt nivå er viktig med riktige mål for å lede politiet på en god måte. Kommisjonen sier politiet preges av mål som er enkle å følge utviklingen på, men som ikke nødvendigvis gjenspeiler etatens mest kritiske funksjoner. Det finnes ingen mål som uttrykker operasjonssentralenes evner og tilstand eller responstid ved uttrykning. Unntaket er beredskapstroppen som har selvpålagt responstid.

- Vi må sette tydelige operative krav til politiet, både av hensyn til god ledelse av denne samfunnskritiske etaten, men også av hensyn til polititjenestekvinnene og -mennene selv. Hver enkelt ansatt i politiet gjør en formidabel innsats, men kvaliteten er summen av alle ansattes jobb. Da er det viktig med riktig målstyring for å sikre god beredskap i kritiske situasjoner, men det aller viktigste er å sikre høy operativ beredskapsevne, sier Solberg.