Jens Stoltenberg nøyde seg med halve sannheten på dagens pressekonferanse og presenterte kun veksten i kommunenes inntekter uten å presentere kommunenes vekst i kostnader og utgifter.

Opplegget for kommunene legger grunnlaget for å videreføre dagens nivå, men innebærer ingen reell økning.

– Stoltenberg forvrenger sannheten, og skaper en forventningskrise i kommunene. Sier Høyres Bent Høie.

- Vi vil la kommunene beholde en større del av skatteinntektene lokalt. De kommunene som legger til rette for et godt og levedyktig næringsliv skal belønnes for det - spesielt i krisetid! Fortsetter han.

Regjeringens egne tall viser at veksten under Høyre/sentrum-regjeringen var på 4,2 pst mens den så langt under Stoltenberg-regjeringen har vært på 4,3 pst. Til tross for historisk gode tider for Jens Stoltenberg er ikke forskjellen på mer enn 0,1 pst.

- Regjeringen bør slutte å beskylde Høyre for sultefôring mens man selv kjører lass med fôr ut av kommunene. Avslutter Høie.