Per-Kristian Foss overtar som riksrevisor etter Jørgen Kosmo, som har ledetRiksrevisjonen siden 2005.

I åtte perioder har Foss representert Oslo på Stortinget. Første gang i 1981. I perioden2001-2005 var han finansminister i sentrum-/Høyre-regjeringen. De siste åtte årenehar Foss representert Høyre i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, sier Foss, som understreker at han i dettevervet representerer hele Stortinget, og skal være partipolitisk uavhengig.

Det er Høyre som har foreslått Foss som ny riksrevisor. Fungerende parlamentariskleder for Høyres stortingsgruppe, Trond Helleland, er svært fornøyd med å ha fått FrP,Krf og Venstres støtte.

- Vi i Høyre er selvsagt svært glade for at Per-Kristian Foss blir ny riksrevisor. Han harlang fartidstid i politikken, og erfaring fra arbeidet i flere av Stortingets tyngstekomiteer, noe som er en stor fordel når han nå blir riksrevisor, sier Helleland.