- Norge er et lite land. Vi har ikke råd til å bruke kreftene på konflikter som går ut over brukere av velferdstjenestene våre. Vi skal slippe alle gode krefter til, sier Høyres leder og statsminister Erna Solberg.

Regjering vil legge bort den rødgrønne konflikt-tenkningen og velge en samarbeidsmodell under arbeidet med nye reformer. Utgangspunktet skal alltid være det som gir de beste løsningene.

- Diskusjonen omkring bruken av private og ideelle aktører er i bunn og grunn et spørsmål om tillit. Vårt utgangspunkt er tillit til at både frivillige organisasjoner og private bedrifter flest har gode hensikter. De er like opptatt av å gjøre det de kan for sine medmennesker som alle andre.

Solberg fremhevet fire grunner til at et tettere og bedre samspill mellom offentlige, private og ideelle vil gi bedre løsninger for brukerne:

1) For det første bidrar private og ideelle ofte med nye måter å gjøre ting på. Det gir økt innovasjon. Mye utvikles i nært samarbeid mellom private bedrifter og det offentlige. Vi kan fortsatt bli enda bedre på å utløse innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. I tillegg kan det å føre en tydelig politikk bidra til et marked som utløser og fremskynder innovasjon.

2) For det andre bidrar private og ideelle til et større mangfold. Det gir større valgfrihet og et tilbud til flere. Et mangfold og brukere krever et mangfold av tilbud. Mangfold dreier seg om å respektere at mennesker er ulike. Ta for eksempel rusavhengige og de mange ulike veiene ut av rus. Noen slutter fordi de ser hva rus gjør med de som er glad i dem. Noen finner Jesus. Noen steller dyr. Det gjelder å finne den behandlingen som passer for hver enkelt.

3) For det tredje bidrar private og ideelle til større kapasitet. Det gir kortere ventetider og mindre kø. Private og ideelle kan ikke korte ned helsekøene alene, men det offentlige klarer det heller ikke alene. Et samarbeid, hvor vi kombinerer det beste fra alle sektorer kan klare det.

4) For det fjerde bidrar særlig frivillige til å knytte bånd mellom mennesker på andre måter enn det offentlige er i stand til. Det styrker samholdet i vårt samfunn. Frivillige gjør for eksempel en stor innsats for å tilbakeføre mennesker som har sonet straffen sin til samfunnet.