Erfaringen med bedrifter hvor ansatte er med å eie er positive både for arbeidsmiljø og bedriftens konkurranseevne. Til tross for dette er det svært lite utbredt med slike ordninger, og incentivene for medeierskap i Norge dårlige sammenlignet med andre land.

I Norge er staten og utenlandske investorer betydelig eier i næringslivet. Den soleklart største kapitalisten på norsk børs er den norske stat. Verdien av statens aksjer på Oslo Børs, via statens direkte eierskap, utgjør rundt 37 prosent. Men hvis man tar utgangspunkt i markedsverdien til selskaper hvor staten eier minst 34 prosent, det vil si hvor staten har negativ kontroll, blir tallet høyere: Staten eier 56 prosent av markedsverdien på Oslo Børs.

Vi mener det er viktig å øke det private eierskapet i norske bedrifter. Ålegge til rette for at flere ansatte blir medeiere er en viktig del av Høyres strategi. Det offentlige og utenlandske eiere vil spille en viktig rolle også i årene som kommer, men vi er overbevist om at mange bedrifter og arbeidsplasser vil stå sterkere dersom de som jobber i bedriften også er medeiere. Når flere medarbeidere blir medeiere i bedriftene brytes også det gamle skille mellom kapital og arbeidskraft ned. På den måten kan vi legge et godt grunnlag for et moderne arbeidsliv.

De rødgrønne har aldri brydd seg stort om at andre enn staten skal eie noe særlig. Norske bedrifter trenger kapital, og mer eierskap blant folk flest vil bidra til det samtidig som vi holder norske bedrifter på norske hender. Norsk næringsliv ville bli både sunnere og mer effektivt om det ble mer mangfold, mer desentralisert og mindre dominert av én aktør. Åspre makten og styrke selveierdemokratiet er en tanke med stolt historie i Norge.

I dag kan man få et skattefritak på 1 500 kr om man kjøper rabatterte aksjer i egen bedrift. Høyre har fremmet forslag på Stortinget om å øke skatterabatten når man kjøper av aksjer i bedriften man jobber i til 15.000 kr. Det er behov for nye tiltak som kan gjøre det enklere for bedrifter å innføre slike ordninger for sine ansatte.

Retorikken fra de rødgrønne i denne debatten virker låst i en gammeldags tanke om at kun Norges rikeste eier aksjer. Det er et kunstig bilde, som ligger langt unna virkeligheten. Heller burde vi som er politikere stimulere til å gjøre aksjeeierskapet enda bedre og forbedre reglene og skattevilkårene for småaksjonærer, ikke minst dem som vil eie et stykke av bedriften de selv jobber i. Dem er det mange av.