I Hammerfest mandag 10. november lanserte hun og utenriksminister Børge Brende regjeringens statusrapport for nordområdene, den første i sitt slag.

Høyre-Frp-regjeringen foreslår en samlet nordområdesatsing på nesten 3 milliarder kroner for 2015, en økning på godt over en halv milliard kroner fra 2014.

- Det viktigste er imidlertid ikke tallene, men hvordan vi bruker pengene. Vi har store ressurser og verdensledende kunnskapsmiljøer i nord. Nå må vi bruke dette til å skape vekst og næringsliv, sier statsminister Erna Solberg.

Dette er områdene regjeringen satser spesielt på:

  • Internasjonalt samarbeid
  • Næringsliv
  • Kunnskap
  • Infrastruktur
  • Miljøvern, sikkerhet og beredskap.

- Det er menneskene i nord som best ser mulighetene, som har kunnskapen, pågangsmotet og gjennomføringskraften. Vi skal gjøre det enklere for folk å skape nye arbeidsplasser, vi skal hjelpe gründerne og tilrettelegge for økt næringsaktivitet med utspring i våre glimrende kunnskapsmiljøer. Vi skal gi folk de verktøyene de trenger for å ruste nordområdene for fremtiden, sier Solberg.

Nordområdene er ikke bare av regional interesse, men også nasjonal og global.

- Verden ser mot nordområdene mer enn noen gang. Økt tilgang til natur- og energiressurser og åpning av handelsveier i nord gir nye muligheter, men også utfordringer. Disse må møtes med kunnskap, ansvarlighet og internasjonalt samarbeid. Vi har alle en felles interesse i å bidra til forutsigbarhet og stabilitet i denne sårbare og strategisk viktige regionen. I en verden med mange konflikter og kamp om ressursene er det avgjørende at vi også i fremtiden bevarer nordområdene som en region med et sterkt folk-til-folk-samarbeid og dialog på tvers av grensene, sier utenriksminister Børge Brende.

Les hele saken på regjeringens nettside her.

Rapporten kan du lese her.