Erna Solberg innledet om fremtidens omsorgsløsninger for Høyres sentralstyre i dag. Med Høyre i regjering skal det gå fra samlebånd til skreddersøm i omsorgen.

- Vi har to store bemanningsutfordringer. For det første må vi rekruttere nok varme hender. For det andre må vi sørge for å holde kompetansen oppe, slik at varme hender følges av klartenkte hoder og bankende hjerter, sier Erna Solberg.

Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Til tross for at mange er fysisk friske gjør økt utbredelse av demens at flere må søke sykehjemsplass tidligere. Høyre vil ta i bruk ny teknologi for å legge til rette for at flere kan være sjef i eget hjem lengre.

- I Høyre-styrte Drammen har de testet ut GPS-sporing på flere hjemmeboende demente. Denne løsningen gjør at både pårørende og hjemmetjenesten kan føle større trygghet dersom pasienten ønsker å gå en tur. Aktivitet er svært viktig, og det må vi legge til rette for, sier Solberg.

Teknologi kan hjelpe de varme hendene innenfor omsorgen til å bruke tiden på det aller viktigste: Omsorg. Høyre mener det er på tide å ta denne teknologien i bruk, og foreslår nå ny politikk for at innovasjon i omsorgssektoren skal gå opp.

- Vi har levert et forslag til Stortinget hvor vi foreslår en ny samarbeidsmodell for innovasjon i offentlig sektor. Samarbeid på tvers av kommuner og nye innkjøpsrutiner skal gjøre det enklere for offentlig sektor å bidra til innovasjon, og etterspørre innovasjon fra entreprenørene, avslutter Solberg.

Les hele talen her.