Resolusjon 3 fra resolusjonskomiteen - vedtatt

For første gang siden andre verdenskrig har en europeisk stat med makt annektert en del av et naboland. Russlands annektering av Krim og støtten til russiske separatister i Ukraina har skapt en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. Høyres Landsmøte fordømmer den russiske aggresjonen mot Ukraina, og mener den russiske annekteringen av Krim-halvøya er et grovt brudd på folkeretten. Landsmøtet er samtidig opptatt av sikkerheten for Krim-tartarene, et folkeslag som gjennom det 20. århundret var utsatt for forfølgelser og deportasjon fra sitt hjemland.

USA og EU har stått sammen om utformingen av en målrettet sanksjonspolitikk overfor Russland, og NATO har vedtatt å fryse alt militært samarbeid med Russland. Høyres landsmøte støtter at Russlands handlinger møtes med slike politiske, økonomiske og militære mottiltak.

Landsmøtet påpeker at Ukraina er medlem av Europarådet og knyttet til NATO gjennom Partnership for Peace-programmet. Bak den militære konflikten finnes et Ukraina med store økonomiske og demokratiske utfordringer. Høyres landsmøte mener Norge må støtte Ukraina i møte med disse utfordringene, og at det hviler et særskilt ansvar på Russland å tillate Ukraina å utvikle seg i den retning landet ønsker. Det er viktig at presidentvalget i mai kan gjennomføres på en åpen og rettferdig måte, i tett samarbeid med internasjonale organisasjoner.

Høyres landsmøte mener at det er viktig at den spente situasjonen ikke fører til ødeleggende konfrontasjoner mellom øst og vest. En bærekraftig og langsiktig løsning på krisen i Ukraina kan bare oppnås gjennom politiske og diplomatiske virkemidler. Norge må gjennom NATO og vårt omfattende samarbeid med EU gi vårt bidrag til løsninger, herunder iverksette tillitsskapende tiltak for å berolige de av våre allierte som føler sin sikkerhet truet.

Høyres landsmøte støtter en forsvars- og sikkerhetspolitikk basert på det euro-atlantiske fellesskapet. Et sterkt NATO med større vekt på egne nærområder er av avgjørende betydning for Norges sikkerhet. Samtidig er en videreutvikling av samarbeidet med EU og de nordiske og baltiske landene av særlig viktig betydning.

Gitt den mest spente og alvorlige situasjonen i Europa siden den kalde krigen er det viktig at de europeiske landene i alliansen tar et større ansvar for egen sikkerhet og inngår flernasjonale løsninger og investeringer. Høyres landsmøte mener derfor det er viktig at Norge videreutvikler et sterkt forsvar og er en pådriver for at NATOs medlemsland trapper opp investeringer i egen sikkerhet.