I målingen utført av Respons Analyse på vegne av Fædrelandsvennen går Høyre frem i de to Agder-fylkene sammenlignet med forrige fylkesvalg i 2011. I Vest-Agder går Høyre fra 24,6 til 27,1, i Aust-Agder 26,3 til 28,4. Det ville gitt ni fylkesmandater i Vest-Agder og ti i Aust-Agder, hadde fylkesvalget vært i dag.

Målingen for Høyre i Aust-Agder (28,4) vil – eventuelt – bli partiets sterkeste noensinne i et fylkestingsvalg i Aust-Agder, siden direkte valg til fylkestingene ble innført i 1975. Noteringen i Vest-Agder (27,1) vil hvis den holdes i valget neste år bli Høyres sterkeste i fylkestingsvalg i Vest-Agder siden 1983 (27,7).

Høyres Terje Dammen ligger ifølge denne målingen an til å beholde fylkesordførerkjedet i Vest-Agder. I Aust-Agder har Høyres Bjørgulv Sverdrup Lund sagt nei til en ny periode som fylkesordfører.

I Kristiansand går Høyre mest frem, til 30,8 (største parti). Hadde det vært valg i dag ville resultatet ha vært det beste for Høyre siden 1983.