Denne uken foreslo Høyre/FrP-regjeringen å endre loven om elsertifikater. Forslaget innebærer blant annet en utvidelse av overgangsordningen, som betyr at vannkraftverk inntil 10 MW med byggestart etter 1. januar 2004 skal få elsertifikater.Samtidig foreslås det å utvide elsertifikatmarkedet til ut 2021.

Den rødgrønne regjeringen begikk en stor urett da småkraftverkene ikke kom inn i ordningen som de ble lovet. Høyre og FrP har i nært samarbeid med Venstre og KrF fremmet forslag i Stortinget både i 2011 og 2013 om at feilen måtte rettes opp slik at småkraftverkene kom inn i ordningen. Nå gjennomfører regjeringen den politikken vi har lovet, og mange småkrafteierne går en lysere fremtid i møte.

- For Høyre er det en enorm lettelse at vi nå kan rette opp den uretten som rødgrønne politikerne har gjort, og på denne måten gjøre vårt for å berge minst 170 småkraftverk som var lovet grønne sertifikat. Endringen vil være med på å trygge den økonomiske situasjonen for disse småkraft-utbyggerne gjennom å sikre bedre vilkår for småkraftproduksjon. Disse endringene, sammen med hevinga av innslagspunktet for grunnrenteskatt fra 5 til 10 MW, stadfester regjeringens satsing på fornybar energi, og viktigheten av å fremme fornybar kraftproduksjon, sier Bjørn Lødemel, Stortingrepresentant for Sogn og Fjordane Høyre.

Lave kraftpriser har gjort markedet for småkraftverkene svært tungt. Småkraftforeningen hadde i fjor en gjennomgang av statusen for de grunneiereide kraftverkene i fjor. Denne viste at 15 småkraftverk var teknisk konkurs, 24 gikk med underskudd og 31 ikke tok ut utbytte eller betalte lønn til de involverte. Nå går de en lysere fremtid i møte. Når overgangsordningene blir utvidet kommer 170 småkraftverk inn i ordningen. Det bedrer utsiktene for fornybar kraftproduksjon fra småkraftverk.

- Jeg har vært i kontakt med flere småkrafteiere som har vært svært bekymret over manglende avklaring. De har investert betydelig i disse småkraftverkene, og håpet på en løsning. Noen har til og med måttet gi tapt og selge på grunn av konkurstrussel. Disse menneskene har satset hus og hjem på en fornybarutbygging Stortinget lovet å bistå dem i gjennom sertifikatstøtte. De rødgrønne sviktet på dette løftet. Vi fremmet flere forslag om dette i opposisjon som ble stemt ned, og jeg er glad for at vi nå sitter i regjering og kan levere, sier Tina Bru, Stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen.

Forslaget som nå er fremmet er planlagt å tre i kraft fra 1. januar 2016. Selv om det er noe frem i tid, har det viktige vært å få en avklaring på at småkrafteierne nå blir innlemmet i ordningen. Høyre og FrP har hatt et nært og godt samarbeid med KrF og Venstre i behandlingen av denne saken gjennom flere år, og har sammen fremmet forslaget i Stortinget i 2011 og 2013.