I går ble en rapport om kunstnerens ståsted og muligheter for inntekt overlevert til kulturminister Thorild Widvey. Det foreslås en rekke tiltak for å utvikle en kunstnerpolitikk med større vekt på entreprenørskap og næringsutvikling.

- Rapporten er et viktig bidrag for å løfte kunstnerpolitikken som et eget felt. Til tross for at de rødgrønne doblet kulturbudsjettet er kunstnernes inntekt fra å skape kunst gått ned. Det er tankevekkende og viser tydelig behovet for en egen kunstnerpolitikk, sier kulturministeren.

Tallene i rapporten er klare. Kunstneres inntekt fra kunsten de skaper har gått ned de siste årene. Widvey mener det synliggjør nødvendigheten av å få flere finansieringskilder.

- Offentlig støtte til smale kunstutrykk er en viktig investering i nytenkning og annerledes tenkning. Det skal vi fortsette med. Men vi har nå dokumentert at penger alene ikke klarer å ruste kunstfeltet for den nye hverdagen. Vi trenger nye løsninger. Vi må for eksempel se det positive i at private vil bruke penger på kunst, enten det er forbrukere eller næringslivet, vi må se på hvordan stipendordningene kan bli mer fleksible og vi må sørge for at flere kunstnere kan få et bredere inntektsgrunnlag for det de skaper. Flere finansieringskilder vil sikre maktspredning og gjøre kunsten sterkere og mer uavhengige, sier kulturministeren.

I følge rapporten ser kun 11,5 prosent av kunstnere ser på seg selv som kunster og entreprenør.

- Dette tallet bør bli høyere. Entreprenørskap handler om hvordan kunstnere kan nå flere ved å tenke annerledes rundt formidling og salg av det de skaper. Det tror jeg vi trenger mer av. Entreprenørskap må for eksempel bygges inn i kunstnerutdanningene, og vi må forenkle eksisterende regelverk og lover som gjelder for kunstneres virksomhet. Målet er at færre kunstnere er avhengig av offentlig støtte og at flere kunstnere kan leve av sin egen inntekt.