Utvalget skal ledes av Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant fra Akershus, og resten av utvalget består av medlemmer av Høyre som representerer et bredt spekter av erfaringer og perspektiver, fra hele landet.

– Det viktigste for oss er den overordnede visjonen om at pleie- og omsorgspolitikken i årene fremover må være mye mer individrettet, sier utvalgsleder Tone Trøen. Bruker og pårørendes stemme må styrkes. De er viktige ressurser i å utvikle økt kvalitet i pleien.

Utvalget skal utvikle politikk som setter den enkelte i sentrum og bidra til at man i så stor grad som mulig kan mestre sin egen situasjon.

– Det er knapt noen andre pasienter som opplever mindre valgfrihet enn pleietrengende, særlig eldre pleietrengende. Valgfrihet handler ikke bare om å velge leverandør, men om vi klarer å se de individuelle behovene og skreddersy bedre, sier Trøen.

To andre utfordringer er at det kommer til å bli gradvis større knapphet på ressursene i helse-Norge, og at man samtidig må utvikle en pleie av høyere kvalitet. For å løse utfordringene har Trøen noen viktige stikkord: ta i bruk velferdsteknologi i mye større grad, organisere tjenestene bedre og se på nye boformer.

- Fremtidens helse- og omsorgstjeneste krever nytenkning. Derfor har vi høye ambisjoner for vårt arbeid. Vi må få satt fart på bruk av teknologi, vi må stimulere til at det etableres kultur for større kvalitetssikring i pleie- og omsorg, og vi må forstå bedre hvordan vi kan forebygge ensomhet og hvordan ensomhet påvirker den psykiske helsen til pleietrengende.

– Et annet kritisk spørsmål når stat og kommune tar stadig mer ansvar i omsorgssektoren, er hvilket ansvar staten ikke skal ha. Det er en krevende debatt vi må tørre å ta, mener Trøen.

Utvalget har allerede hatt sitt møte, og fremover vil vi ta imot innspill fra en rekke organisasjoner, brukere, fagmiljøer, pårørende og andre som har viktig kunnskap og erfaring som må få følger frem hvordan vi legger opp omsorgstilbudene fremover.

Dette er utvalgets sammensetning:

  • Tone Trøen
  • Sigurd Hille
  • Elin Agdestein
  • Tone Dorthe Sletten
  • Irene Henriksen Aune
  • Kirsti Kierulf
  • Amit Maziar Ighani
  • Trude Wester
  • Turid Wickstrand Iversen
  • Kristin Holm

Har du innspill til utvalget arbeid, ta kontakt med Tone direkte eller en av utvalgets politiske rådgivere:

Tone Wilhelmsen Trøen, twt@stortinget.no

Peder Tellefsdal, peder.tellefsdal@stortinget.no

Maria Bjerke, maria.bjerke@stortinget.no