For noen år siden argumenterte Høyre for fritt sykehusvalg, slik at du kunne velge hvor i landet du skulle opereres. – Den gangen sa Arbeiderpartiet at det ville ødelegge sykehusene, akkurat som de nå klager over vårt forslag om fritt sykehusvalg, sier Høie, og påpeker at fritt sykehusvalg nå er en selvfølge for mange.

Helseøkonom Terje Hagen har vurdert bruk av private helsetjenester i sin rapport. Han erkjenner at bruken av private tilbud har gått ned under dagens regjerng og at private løsninger kan redusere helsekøene. Hagen skriver også at systemet der de offentlige sykehusene har kontrakter med private sykehus, der de private gjør avtalte operasjoner til fastsatet priser fungerer. Hagens rapport bekrefter at det systemet Høyre fikk innført sist vi var i regjering fører til reduserte køer og behandling til en lavere pris for det offentlige. Dette vil Høyre ha mer av.

I dagens Aftenposten svarer Bent Høie på noen av de vanlige spørsmålene rundt fritt behandlingsvalg.

Her er fem oppklarende punkter om fritt behandlingsvalg.

1) Offentlige sykehus vil alltid være bærebjelken
Det offentlige helsevesenet er og vil alltid være bærebjelken i helsetilbudet. Her vil flest pasienter få behandling og flest helsepersonell jobbe. Offentlige sykehus vil alltid ha en særrolle i utvikling, forskning og utdanning. I dag er 70-80% av behandlingen ved sykehusene akutt – denne skal, som i dag, foregå ved offentlige sykehus.

2) Høyre vil behandle flere raskere
Høyre er for at pasienter med rett til behandling kan velge mellom private og offentlige sykehus dersom det er ventetid på de offentlige sykehusene. Pasientene skal ikke betale dette selv, regningen skal dekkes av staten, på samme måte som kostnaden ved behandling ved offentlige sykehus. De private vil sannsynligvis ta de enkleste inngrepene og overlate komplekse inngrep til det offentlige. Dette er ok, fordi flere får unnagjort enkle inngrep raskere, slipper å vente og kommer seg tilbake i jobb.

3) Kø koster også penger
Det vil koste mer penger å gi flere mennesker behandling. Men dette er mennesker som har fått rett til behandling av det offentlige. Alternativet er å bruke kø som sparetiltak, slik dagens regjering gjør. Samtidig er det viktig å huske at det koster samfunnet mye at folk står i helsekø, er sykemeldt og har redusert livskvalitet. Prisen for behandling ved de private sykehusene vil bli fastsatt etter avtale med staten, og pasientene vil ikke få en «sjekk» de skal bruke. Prisen vil også være betydelig lavere enn det vi betaler de offentlige sykehusene for samme inngrep. Nettopp fordi de offentlige sykehusene har så mange tilleggsoppgaver, som de private ikke har.

4) Prioritering av pasienter
Høyres modell forutsetter at pasienter får en rett til behandling etter vurdering av fastlege eller spesialist, slik som det er i dag. Gitt at helsepersonellets faglige vurdering av behov ikke endrer seg, er de liten grunn til å tro at flere enn i dag vil ha rett på behandling. Samtidig vil de som har reelt behov for helsetjenester få dekket dette behovet raskere. Overbehandling og unødvendige undersøkelser er også et problem innenfor noen områder i dag. Det må løses med bedre faglige retningslinjer og kunnskap om bruken av helsetjenestene.

5) Høyre vil fjerne dagens klasseskille
I dag er det slik at en del pasienter ikke orker å vente på undersøkelse eller behandling ved offentlige sykehus og betaler av egen lomme for behandling hos private, eller tar i bruk private helseforsikringer. Dette skaper et økonomisk klasseskille der de som ikke har råd må vente. Høyre ønsker at alle som har rett til behandling eller spesialistundersøkelse skal kunne få dette på det offentliges regning, også hos private dersom det går raskere.