Eva Rønning fra Trondheim har hatt den samme private hjemmehjelpen i fire år. Hjemmehjelpen kommer til avtalt tid hver eneste uke.

Hun har selv valgt hvem det skal være, det kan hun ikke dersom hun skal ha kommunal hjelp. Da skiftes hjelpepleieren ofte ut fra gang til gang.

– Jeg er trygg for at det samme mennesket kommer hver fredag til samme tid. Han kjenner meg og vet hvordan jeg har det. Jeg slipper å forklare, han finner det han trenger, sier Eva Rønning.


Arbeiderpartiet vil fjerne valgfriheten

Forutsigbarhet: Åfå bestemme hvem som skal komme inn i hjemmet ditt og få et menneske du er trygg på til å hjelpe deg med ting du ikke selv klarer lenger er en vanlig grunn til å velge privat hjemmehjelp.

Høyre har i samarbeid med andre borgelige partier sørget for at i overkant av en fjerdedel av Norges befolkning har fått mulighet for fritt brukervalg i hjemmetjenesten eller i hjemmesykepleien.

Høyreordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, forteller at det private tilbudet fungerer godt som supplement til det kommunale: - Litt over 1000 bruker kommunens hjemmehjelp, mens 180 har valgt en annen leverandør. Drammen Arbeiderparti vil fjerne denne muligheten dersom de kommer i posisjon i Drammen.

Samarbeid ga valgfrihet

Siden i vår har eldre i Stjørdal selv fått velge om de vil ha privat eller kommunal hjemmehjelp. Minstepensjonister betaler 165 kroner i måneden, uansett hvor mye de bruker privat eller kommunal hjemmehjelp.

Etter valget for fire år siden ble Senterpartiet, Høyre, Venstre, Krf. og FrP enige om en samarbeidsavtale som lar eldre velge selv om de vil ha privat hjemmehjelp.

– Vi ønsker at dette skal være et supplement til det offentlige tjenestetilbudet, og at velgerne i større grad sjøl skal få bestemme hvilke ordning som passer dem best, sier Senterpartiets Siv Sætran.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Stjørdal, Joar Håve, sier det private hjemmehjelptilbudet kan bli fjernet om de overtar styringa etter valget.

Les hele saken på nettsidene til NRK Trøndelag.

Kommunene med fritt brukervalg er:

Oppegård (H)

Oslo (H)

Tønsberg (H)

Stavanger (H)

Bergen (H)

Drammen (H)

Bærum (H)

Asker (H)

Sola (H)

Eide (H)

Ski (H)

Nøtterøy (H)

Time (KrF)

Arendal (Sp)

Stjørdal (Felles)

Valgkampvideo om omsorgspolitikk

Se Høyres valgkampvideo om omsorgspolitikk her og del den gjerne på din facebookside.