Fritt brukervalg innebærer at den enkelte brukeren selv bestemmer om Trøgstad kommune eller en privat tilbyder skal gi hjemmehjelp/hjemmesykepleie. En ordning med fritt brukervalg sikrer at alle brukerne får valgfrihet og rett til å bestemme mer over sin egen hverdag, og vil gi et mangfold i hjemmetjenesten. Det vil også stimulere til en omsorgs- og servicekonkurranse mellom kommunen og private tilbydere. Flere aktører på banen vil skape flere private arbeidsplasser og gi det kommunale tilbudet en avlastning slik at kommunen også kan løfte sitt tilbud. Private tilbydere må også få muligheten til å tilby sine brukere tilleggs tjenester.

- Trøgstad Kommune skal fortsatt bestemme hvem som har behov for praktisk hjelp i hjemmet og setter prislapp på tjenesten. De ulike private aktørene som er valgt ut får deretter betalt denne faste satsen av kommunen. Egenandelen for brukeren forblir den samme, sier Granli.

For mer informasjon om saken, ta kontakt med Christian Granli i Trøgstad Høyre.