Det borgerlige flertallet i helse- og sosialutvalget i Moss gikk inn for fritt brukervalg for hele den hjemmebaserte omsorgen i Moss, skriver NHO Service på sin hjemmeside. Vedtaket gjelder hjemmesykepleie og hjemmehjelp. 18. juni skal det behandles av bystyret.

Moss er blant pådriverne for samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å stå bedre rustet til å møte velferdsutfordringene. Ordfører i Moss, Tage Pettersen (H), har tidligere utalt at han ønsker å innføre fritt brukervalg i hjemmebaserte tjenester. Deretter er han åpen for å drøfte privat drift av sykehjem.

Les hele saken her.