– Høyre har programfestet fritt skolevalg, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen.

Elevene vinner på dette vedtaket. Fritt skolevalg vil føre til at det blir såkalte eliteskoler. Tvert imot vinner både elever

og foreldre på dette vedtaket fordi elevene og foreldre blir lyttet til.

For mer informasjon, ta kontakt med Tromsø Høyre.