- Vi som er politikere kan ikke vedta at folk ikke skal være ensomme. Vi kan sørge for et inkluderende arbeidsliv, forebyggende helsearbeid og mye annet.

Og vi vet at det er mange andre som kan og vil bidra, understreker Solberg.

Alle har et ansvar

- Vennskap, kjærlighet og omtanke mellom mennesker er ikke en oppgave det offentlige alene er best egnet til å løse. Derfor vil jeg understreke det personlige ansvaret vi alle har for å forebygge ensomhet. En telefon eller et besøk koster så lite, men betyr så uendelig mye. I tillegg vet vi at mange frivillige organisasjoner nedlegger et omfattende og viktig arbeid for å forebygge ensomhet, sier Solberg.

Et arbeidsliv for alle

Regjeringen vil skape et arbeidsliv med plass til flere av dem som i dag faller utenfor. I tillegg til inntekt og mulighet til utvikling, innebærer arbeid også at man får et sosialt nettverk. Arbeid forebygger ensomhet og er bra for helsen, både den fysiske og den psykiske.

- Sosiale nettverk bidrar til sosial støtte. Det innebærer å få kjærlighet og omsorg, å bli verdsatt og å tilhøre et fellesskap. For å redusere ensomhet må vi alle ta et ansvar, og jobbe sammen, for å skape et mer inkluderende samfunn, avslutter Solberg.

Les hele talen her.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file