Regjeringen lovet i 2009 å sette av en årlig pott for å kompensere momsen de frivillige organisasjonene betaler på innkjøp av varer og tjenester. I 2011 er denne på om lag 600 mill. kr.

- Nullvekst i budsjettet for 2012 innebærer at regjeringen må ta et kjempeløft de to neste årene, sier Thommessen som tviler på at regjeringen vil ha større økonomsk handlingsfrihet til å gjennomføre dette i kommende budsjetter.

- Høyre har i tidligere budsjetter lagt inn mer enn regjeringen til momskompensasjonsordningen og vi har i vårt program lagt opp til å fjerne skatten på frivillighet ved å ta bort momsplikten for frivillige organisasjoner, sier Thommessen.