Kommunen har i flere år arrangert såkalt FrivilligBørs, der frivillige organisasjoner, næringsliv, offentlige aktører og enkeltpersoner møtes og inngår sosiale avtaler om frivillige avtaler. I 2011 hadde arrangementet over 200 deltagere og 223 avtaler ble inngått i løpet av noen hektiske timer.

Kommunen etablerte også i løpet av året frivillighetsportalen www.frivilligbaerum.no på Internett, som blant annet fungerer som en daglig FrivilligBørs for inngåelse av avtaler om frivillig arbeid. Det gis tilskudd fra kommunens frivillighetspott til prosjekter som utløser frivillig innsats, og evalueringer har vist at resultatet over tid blant annet er at det har blitt flere frivillige, at mange prosjekter skaffer seg annen finansiering og videreføres uten kommunal støtte, og at prosjektene gir merverdi for brukerne.

Eksemepler på samarbeidsprosjekter mellom kommunen og frivilligheten i 2011:

• Strandfestivalen. Til sammen 500 brukere og ansatte fra omsorgstjenestene var med på Strandfestivalen 2011 på Storøyodden. Frivillige, skoleelever fra Rud og ansatte i kommunen bidro.

• Rulle med russen.I samarbeid med Russen på Valler videregående skole fikk beboerne på Dønski sykehjem og boliger med service oppleve årulle med russeni begynnelsen av mai 2011.

• Utstillingermed gamle bilder fra Bærum: tre fotoutstillinger sirkulerte på sykehjem og boliger med service. Ideen var å vekke minner hos beboere og utstillingene ble presentert av lokalhistorisk interesserte.

• 20 frivillige, rekruttert Gjennom Bærum frivilligsentral, bistår jevnlig på bo- og behandlingssentrene og bolig med service med strikkegrupper, lesegrupper, underholdning og som turvenner. I tillegg bidrar frivillige med besøk og diverse transportoppdrag for hjemmeboende eldre.

• Frivillige fra Røde kors Besøkstjenesten betjener kiosktraller og en boktralle på til sammen ni institusjoner. Besøkstjenesten gjennomfører også en-til-en besøk og gruppeaktiviteter på kommunens sykehjem og boliger med service, i tillegg til at de besøker hjemmeboende. Besøkstjenesten har til sammen cirka 100 aktive frivillige. Besøkstjenesten inkluderer også firbente besøksvenner. Ordningen omfatter et samarbeid med veterinær som kvalitetssikrer og godkjenner hunder for besøk på institusjoner eller hos hjemmeboende.

• 22 leseombud leser for beboere på sykehjem og i boliger med service.

• Seks institusjoner og en bolig med service har venneforeninger, som skaper trivsel og glede for beboere.

For mer informasjon om dette, ta kontakt med Bærum Høyre.