Momsfritak ved innkjøp av varer og tjenester er et felles krav fra de frivillige organisasjonene. Flere organisasjoner betaler mer moms til staten enn de får i offentlig støtte. I dag var mange av dem møtt opp på Stortinget for å høre på Trond Giske svare på spørsmål om hvorfor regjeringen ikke vil komme dem i møte på dette spørsmålet.

Fra 1. januar 2009 er det nå mulig å registrere frivillige organisasjoner og lag i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. På topplederkonferansen i regi av FrivillighetsNorge forrige uke, hvor regjeringen valgte å ikke stille med noen representanter, fremgikk det klart at det nye registeret ikke er egnet til bruk ved innføring av en momsfritaksordning.

Trond Giske ville ikke svare
I dagens spørretime sa Erna Solberg blant annet dette til Trond Giske:

- I tre år har Høyre og resten av opposisjonspartiene bedt om en utredning av en fritaksordning. Intet skjer. Når det nå etableres et register uegnet for å gjennomføre et momsfritak, er vel dette en klar avvisning av frivillighetens ønske og opposisjonens krav om et momsfritak de nærmeste årene fra regjeringens side.

Trond Giske nektet i dagens spørretime å svare på hvorvidt regjeringen kommer til å innføre en momskompensasjon for frivillige organisasjoner, slik det er lovet i Soria Moria-erklæringen. Noe som skuffet både opposisjonen og de frivillige organisasjonene som satt på galleriet og hørte på.

Forventer et felles løft
- Det holder ikke bare å snakke om frivillighetens betydning uten å sikre den økonomi til opprettholde aktivitetsnivået og helst øke det. Da må det innføres ordninger som er rettferdige og som sikrer sektorens uavhengighet, sier Erna Solberg.

- Den innsats og det engasjement som frivillig sektor representerer, gir flotte fellesskap, skaper tilhørighet og gir maktfordeling i samfunnet. Alle de fire borgerlige partier står samlet i kravet om å gi frivilligheten et momsfritak. En borgerlig regjering til høsten vil innfri det som Stoltenberg-regjeringen ikke klarer, nemlig en fjerning av frivillighetsmomsen!

Følgende frivillige organisasjoner satt på galleriet og hørte på under dagens spørretime:

  • Blindeforbundet
  • LNU
  • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
  • Hyperion
  • De Unges Orkesterforbund
  • Internasjonal Helse- og Sosial Gruppe (IHSG)
  • Rettferd for Taperne