Oslo kommune er én av tolv kommuner som har vært med i pilotprosjektet med navn «Rask psykisk helsehjelp». Med midler fra Helsedirektoratet har målet vært å gi et gratis lavterskeltilbud for personer med lette til moderate depresjoner og angstlidelser, skriver Dagsavisen 17. februar 2015.

Hittil blir prosjektet sett på som en suksess av både ansatte og pasienter.I 2013 hadde «Rask psykisk helsehjelp» totalt 150 henvendelser. I 2014 har henvendelsene økt til 245.

Helse og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H) håper at tilbudet kan utvides til flere kommuner og bydeler.

– Erfaringsmessig ser vi at det er mange som har behov for rask og tidlig hjelp, og i dette prosjektet ser vi at det har gitt gode resultater, sier Eriksen Søreide til Dagsavisen.