- Høyre har sin vesentlig del av ansvaret gjennom sine år i regjering, sa FrPs innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen i radiodebatten om islamisering i programmet "Politisk Kvarter" i dag.

- Jeg tror ingen tviler på at Høyre tar ansvar, særlig i debatten om integrering. Men vi følger nok ikke Siv Jensens oppskrift. Jeg tror at det å dyrke frem fiendebilder bare en måte å legge til rette for ytterligere ekstremisme, repliserte Per-Kristian Foss.

På spørsmål fra programleder Bjørn Bø om det er det FrP gjør, svarer Foss:

- Faren er der når man bruker begreper som 'islamisering' uten å kunne si hva man tenker på. Jeg hørte debatten mellom FrPs leder Siv Jensen og utenriksministeren i går, hvor de to brukte et kvarter, og hvor ingenting kom frem hva hun legger i begrepet, bortsett fra at hun misliker en del ytringer. Det gjør jeg også, men det tilhører altså demokratiet og ytringsfriheten. Det er stadig ytringer vi misliker, både på den ene og annen side.

Programleder spør da Foss om hvilken eventuell gradsforskjell han ser mellom fundamentale muslimer og andre andre religiøse fundamentalister i Norge?

- Det er i hvert fall slik at de radikale islamistene i Norge er meget få, de er der, men jeg registrerer jo at alle ansvarlige organisasjoner på den muslimske siden tar avstand fra for eksempel denne Sharia-studenten som sto og uttalte seg på universitetsplassen forleden dag. Det å gi inntrykk av - som jeg tror Siv Jensen står i fare for å gjøre - av at denne ekstreme studenten representerer de alle, det er et falskt bilde, og dessuten bidrar det ikke til å bygge dialog. Jeg har dessuten så god tro på det norske samfunnets verdier at de står fjellstøtt i forhold til trusselen fra ekstremister både på den ene og annen side.

Per-Willy Amundsen fra FrP blir så spurt hvilket ansvar han mener Høyre skal ta?

- Høyre må som hele Stortinget sette foten klart ned og si at i Norge skal norsk lov gjelde, og i Norge skal norske verdier ligge til grunn for samfunnet og utviklingen av samfunnet.

Det har vel Stortinget gjort? avbryter programleder.

- Nei, det er jo det ligger. Dels har det skjedd skjulte endringer som ikke har kommet så mye opp i dagen, mens andre endringer har vært veldig omdiskutert sånn som for eksempel politi-hijab, som Høyre først var for men etter hvert som man så at folkemeningen var nokså klar så ble også Høyre imot. Høyre har ikke noen god historie her. For eksempel har jo Høyre under Erna Solberg tatt til orde for for eksempel å innføre Shariaråd i Norge, så her har Høyre en bråkete fortid, men jeg registrerer at Per-Kristian Foss og Høyre nå heldigvis har nyansert seg mer og kommet FrP mer i møte, sier Per-Willy Amundsen.

Programlederen vender seg så til Foss og spør hva denne ulike tilnærmingen til islamisering mellom Høyre og FrP vil ha å si for et eventuelt regjeringssamarbeid mellom de to partier?

- At FrP på dette området er isolert, og driver en debatt uten saklig grunnlag. De to påstandene Amundsen kommer med om at Erna Solberg skulle vært for Shariaråd og at Høyre skulle ha vært for hijab i politiet er falske, grunnløse og uten enhver saklig forankring. Driver man debatt på det grunnlaget, så har man selv isolert seg. På dette området står Høyre på linje med det store flertallet av Stortinget, og sånn sett er ikke det noe problem for samarbeid, fordi at et samarbeid i regjering må ha et grunnlag i Stortinget. Men når Amundsen sier at det norske samfunnet tilpasser seg krav fra ekstreme muslimer, så er det også helt på siden. Det norske samfunn har avvist krav fra ekstreme muslimske talsmenn gang på gang, og at norsk lov ikke skulle gjelde i Norge er komplett meningsløst. Norsk lov gjelder i Norge, og vi slår tilbake mot ekstremisme både på den ene og annen side. Men jeg tror vi må leve med en ytringsfrihet som innebærer en del ekstreme ytringer. Jeg skjønner at noen reagerte på Dagbladets trykk av disse tegningene, fordi det støter deres religion. Men jeg vil forsvare Dagbladets rett til å redigere sin egen avis. Det er også ytringsfrihet. Men da må man også akseptere ytringsfrihet for ekstreme muslimer i et samfunn som har så gode verdier at det tåler ekstreme ytringer.

- Jeg vil generelt advare mot å omtale muslimer som om de alle skulle være ekstreme. Det store flertall av norske muslimer ønsker å leve i fred og fordragelighet, og det er en brobygging må bygge på. Men samtidig må det slås fast at det er norske verdier som skal gjelde i Norge, og det er norsk lov som selvfølgelig skal gjelde.

- Jeg tror ingen er i tvil om at Høyres verdier i disse spørsmålene står fast, og at det er FrP på dette området som dyrker ekstremitetene, og det skaper ikke et fredelig og harmonisk samfunn slik vi faktisk ønsker.

Les også:

Erna ber FrP slutte å spre usannheter

Feil med hijab