På spørsmål fra Nettavisen har overrasket han mest i valgkampen, svarer Kåre Willoch:

- Frps forslagsstrøm og tilbaketrekking av forslag har vært enda sterkere enn jeg hadde ventet.Jeg tror det skyldes mangel på analyse av alle virkninger før utspill.

Til Høyre-velgere som er usikre på hva de skal stemme fordi de ikke vet hva et Frp-samarbeid kan resultere i, sier Kåre Willoch følgende:

- Stem Høyre! Et sterkt Høyre er nødvendig for å hindre lettsindigheter.

Nettavisen spør også om Høyre kan komme godt ut av et samarbeid med Frp.

- Det må være et absolutt vilkår å følge opp de forpliktende kompromisser som er vedtatt i Stortinget fra før, og som blant annet setter grenser for bruken av penger og pålegger Norge en kraftig reduksjon av utslippene av gasser som skader klimaet, svarer Kåre Willoch.

Les hele intervjuet i Nettavisen.