Ipilimumab mot føflekkreft

Dette legemiddelet er det liten kunnskap om, særlig hva gjelder langtidsvirkninger, men det har en dokumentert effekt. Samtidig tilbys pasienter i andre europeiske land denne behandlingen, og noen opplever gode resultater.

- Norske pasienter bør få denne behandlingen som har dokumentert effekt. Vi ønsker at Norge skal ta en aktiv rolle i utviklingen av nye legemidler, dermed kan vi ikke overlate utprøving av dyre kreftmedisiner til andre land, sier Høie. Høie støtter opp om helseministerens initiativ på å opprette et forskningsløp der pasienter med behov for legemiddelet får dette og der resultatene følges over tid.

- Dette er en god løsning både for pasientene og for vitenskapen. sier Høie.

Abiraterone mot prostatakreft

Abiraterone gis i dag til enkelte pasienter men det er en individuell vurdering på om kostnadens skal refunderes. Dermed er det opp til den enkelte lege og pasient hvor mye de kan om regelverket og systemet for å søke individuell refusjon. – Det er galt når hvilken behandling du får avhenger av hvor ressurssterk du og familien er , eller hvilken lege du har, sier Høie.Høyre ønsker at flere legemidler skal over fra individuell til generell refusjon for å gi pasientene en tryggere tilgang på effektiv behandling.

Høie har sammen med de andre borgerlige partiene levert et forslag i Stortinget om at Abiraterone overføres til generell refusjon innenfor blåreseptordningen. Dessverre ble forslaget stemt ned.

- Hvis vi hadde fått gjennomslag for forslaget kunne regjeringen endret dette allerede i revidert nasjonalbudsjett i mai. Dermed kunne alle pasienter med behov for Abiraterone fått dette på statens regning fra sommeren.

Et ledende land

Norge har gode overlevelsestall på enkelte krefttyper og høy kompetanse på fagområdene. - Derfor er det rart at det skal være så stor forskjell på Norge og andre europeiske land, som det har vært i vurderingen av disse legemidlene, sier Høie. Han fremhever at det er viktig at Norge er med å dra lasset på utvikling av nye og effektive kreftlegemidler.