Norges største akuttsykehus, Akershus universitetssykehus (Ahus), manglet 550 ansatte 1. januar i fjor, og måtte dermed masserekruttere leger og sykepleiere. Det skjedde etter at sykehuset fikkansvaret for dobbelt så mange personer, som en del av tidenes største omstillinger i helsevesenet, Hovedstadsprosessen, skriver VG Nett.

Både VG og Dagsavisen skriver at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen grep inn og stoppet rekrutteringskampanjen. Det skjedde kort tid før den skulle settes i gang.

Lavt gjennomsnitt

Ahus har den laveste gjennomsnittalderen per ansatt i Helse Sør-Øst med 39,7 år. Til sammenligning er snittalderen ved Sørlandet sykehus HF 47,4 år.1260 av 9000 Ahus-ansatte er mellom 20 og 29 år.2700 av 9000 Ahus-ansatte er mellom 30 og 39 år.

Leder for Stortingets helse- og omsorgskomité, Bent Høie (H),synes det er bekymringsfullt at uerfarne leger får jobbe som overleger ved et storsykehus.

Bekymret

- Det er en situasjon jeg frykter har gått utover pasientenes liv og helse. De ble hindret fra å rekruttere eksternt før de hadde bemanningen på plass, og ble også forhindret i å rekruttere folk med erfaring. Derfor har mange med liten erfaring kommet i ledende posisjoner ved sykehuset, sier Høie til VG Nett.

Les hele saken her.