- Kostnadene har over flere år økt mer enn basisbevilgningen, og økning i studenttallet gir et sterkt press på økonomien og dermed handlingsrommet i sektoren, sier Svein Harberg, Høyres talsmann på området.

Høyre vil fortsette kampen for å sikre kvaliteten i det tilbudet som gis, og mener det nå er viktig å gi de ansatte forutsigbarhet og optimisme istedenfor rammer som oppleves som realnedgang og reduksjon i handlingsrommet.