- Regjeringens lave bevilgninger tvinger politiet til å kutte bemanningen. Trygge lokalsamfunn forutsetter et synlig og forebyggende politi. Derfor kan vi ikke godta fravær av politi i lokalmiljøene. Trange budsjetter gjør at politiet mange steder ikke har ressurser till å være tilgjengelige på sjøen om sommeren. Høyre frykter at dette kan medføre økt risiko for ulykker, uttaler Høyres Elisabeth Aspaker.