Vi har den senere tiden fått en rekke henvendelser fra foreldre som fortviler over Kunnskapsdepartementets vedtak. Situasjonen oppleves som fortvilet fordi regjeringen ikke lytter til de berørte i denne saken, uttaler Høyres utdanningspolitiske talskvinne Elisabeth Aspaker.

Regjeringen har varslet en stortingsmelding om spesialundervisning denne våren. Da finner Høyre det svært merkelig at regjeringen foreslår dramatiske omlegginger i tilbudet til elever som krever spesialisert kompetanse før Stortinget har behandlet nevnte melding. Et godt og fremtidsrettet skoletilbud for hørselshemmede og andre som trenger særskilt oppfølging, krever at Stortinget får anledning til å sette seg godt inn i saken før vi tar endelig beslutning, fortsetter Aspaker.

- Det er på bakgrunn av dette at vi har fremmet dette representantforslaget, slik at prosessen kan stoppes og politikerne på Stortinget kan få belyst saken i sin fulle bredde før det tas en avgjørelse, avslutter Aspaker.

For selve representantforslaget, se her.