De økonomiske utsiktene for Norge blir dystrere og dystrere. Regjeringen varsler nå at lavkonjunkturen som følger finanskrisen blir kraftigere enn ventet. Arbeidsledigheten vil øke fire ganger så mye som regjeringen trodde i oktober.

- Tiltakspakken gir ingen svar til arbeidsplassene i privat sektor utenom bygg- og anleggsbransjen. Det er også der krisen vil ramme hardest i neste fase. Det er skuffende at regjeringen ikke engang har trukket tilbake skatteskjerpelsene som ble innført ved nyttår, og som rammer mange arbeidsplasser, sier Sanner.

- Dette betyr at norske arbeidsplasser i privat sektor, kanskje som de eneste i verden, skal møte lavkonjunkturen med dårligere rammebetingelser enn de hadde året før. Det betyr tap av arbeidsplasser. Lettelsene for disse arbeidsplassene kommer opp i fattige 180 millioner kroner i SkatteFunn-ordningen - en ren provokasjon. På dette punktet har regjeringen ikke lyttet, verken til Høyre eller til bedriftene.

- Regjeringen gjør heller ikke noe for å skape ny optimisme gjennom skattelettelser til enkeltpersoner, sier Høyres nestleder.

Bygg- og anleggsbransjen
- Tiltakene for bygg- og anleggssektoren er positive og i tråd med de forslag som Høyre har spilt inn på forhånd. Mange av disse tiltakene vil få bred politisk støtte. sentrum-høyre-partiene har foreslått en ordning for å hjelpe bedriftene med skatteregningen i en overgangsfase. Regjeringen har valgt en variant av dette forslaget som dessverre ikke er god nok, sier Jan Tore Sanner.

Hele verktøykassen må tas i bruk
- Som forventet øker regjeringen bevilgningene til offentlig sektor, slik denne regjeringen også gjorde før krisen. Krisen har også gitt regjeringen anledning til å rette opp en del feil fra statsbudsjettet, for eksempel overfor politiet.

Høyre er usikker på om tiltakspakken er stor nok. Regjeringen kan ikke med dette si at den har gjort det som er mulig for å begrense veksten i ledigheten. Høyre vil fremme forslag til en annen innretning, hvor hele verktøykassen tas i bruk, og grundig vurdere størrelsen på tiltakspakken.