Han slår fast at regjeringens mål er full områdeelektrifisering av Utsirahøyden, i tråd med klimaforliket.
Komiteen har knapt startet behandlingen av saken, og opposisjonen velger å gå til pressen før komitebehandlingen er ferdig. Det beklager vi sterkt. Vi må nå fåtid til å vurdere innholdet i forslagene som er fremlagt. Vi vil i komiteenkomme tilbake til Høyre og Fremskrittspartiets standpunkt i saken nårvi har vurdert forslagene, sier Astrup.
Avventer bedre beslutningsgrunnlag
Det har vært planlagt for at plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup legges frem for Stortinget vinteren 2015, og da vil stortinget ha et bedre beslutningsgrunnlag på hva full områdeelektrifisering innebærer.