- Nesten alle barn går nå i barnehage. Derfor er barnehagen er en veldig viktig arena for å bidra til å gi alle barn en trygg og god oppvekst. Det sørger vi for ved å ha forutsigbare og gode rammevilkår for barnehagene slik at de kan utvikle gode tilbud og de ansatte. Gode barnehager avgjøres av de som jobber der, sier Olsen.

- Vi har også vedtatt at de ikke skal tilbakebetale midler dersom de har fått utbetalt for mye i foregående budsjettår. Vi kjenner jo til andre kommuner hvor barnehagene har måttet betale tilbake millionbeløp til kommunen. En slik situasjon ønsker ikke vi å sette barnehagene i når det er kommunen som har utbetalt feil.

- Dette er dyrt, men vi ønsker å beholde denne praksisen så lenge som mulig. Finansieringssystemet for de private barnehagene er veldig komplisert og det er vanskelig å både beregne og enes om hva som skal med. Jeg håper en ny regjering klarer å rette opp i dette, avslutter Olsen.