Etter en gjennomgang av oppgaven er det grunn til å hevde at den tvert i mot bekrefter Høyres kritikk av den særnorske formuesskatten.

Se hele intervjuet med Erna og NRK her.

Rapporten bekrefter at bedrifter må tappe selskaper for penger for å betale formuesskatt. Den viser at 1/3 av bedriftene som utløste formuesskatt, fikk en formuesskatt høyere enn bedriftenes overskudd (årsresultat). Det sier seg selv at en skatt som utgjør mer enn det bedriftene har i overskudd er skadelig for norske arbeidsplasser.

Oppgaven tar dessverre ikke for seg de store utfordringene bedriftseiere forteller oss om, nemlig at formuesskatten utelukkende må betales av norske eiere, mens utenlandske eiere i Norge slipper skatten. Det gjør at norskeide arbeidsplasser er dyrere enn de eid av utledninger. Vi trenger en nasjonal dugnad for å skape trygge arbeidsplasser. Derfor må vi kutte en skatt som utelukkende diskriminerer norsk eierskap.

Oppgaven sier videre at formuesskatten man må betale påvirker utbyttet mer enn om selskapet har et godt resultat eller ikke. Det er altså ikke lønnsomheten, men beskatningen av eieren, som gjør om bedriften betaler ut utbytte eller ikke.

Dette bekrefter vårt viktigste argument for å trappe ned og på sikt fjerne formuesskatten:

Det er bare bra at gode, solide selskaper betaler ut utbytte – det gir det store fellesskapet skatteinntekter. Men når det gjøres utelukkende for å betale formuesskatt, går penger som ellers kunne vært investert i næringsvirksomhet til å betale en skatt på norsk eierskap. Som oppgaven sier er det ingen andre økonomisk utviklede land som har permanent formuesskatt.

Høyre vil derfor i perioden 2013 – 2017 trappe ned formueskatten ved å heve bunnfradraget til 20 - 25 millioner kroner, og redusere satsen fra 1,1 til 0,5 prosent. Samtidig åpner Høyre for å øke verdsettelsen av næringseiendom gradvis justeres opp mot nivået på andre investeringer. På sikt skal formuesskatten fjernes.