- Høyre har nye ideer og bedre løsninger for mer kunnskap i skolen. Vi vil satse på det viktigste først, nemlig bedre lærere. Dette er viktig for alle elever, både de i den offentlige skolen og de som går på friskoler. Faglig sterke lærere er Høyres hovedprioritering nummer 1, sier Aspaker, som ser på blant annet mer etter- og videreutdanning, nye karriereveier for lærere,og bedre lærerutdanning som viktige satsningsområder for å nå målet bedre lærere.

Høyres mål er også at den offentlige skolen skal være så god at ingen velger et annet alternativ på grunn av kvalitet.

- Men det må finnes et alternativ for foreldre som ønsker å velge noe annet for barna sine. For Høyre er det viktigste å sørge for mer kvalitet i den offentlige skolen. Høyreskolen vil tåle konkurranse fra de private skolene, sier Aspaker, som avviser den svenske friskoleloven i Norge.

- La meg være helt tydelig på en ting: Høyre vil ikke ha den svenske friskoleloven i Norge. Vi har vår egen lov som vi vil tilbake til. Høyre utformet friskoleloven og strammet inn loven da det var nødvendig. Siden har ikke de rødgrønne endret ett komma i bestemmelsen i loven som forhindrer utbytte. Høyre vil ikke åpne for utbytte. Det er altså ikke hold i de påstandene Manifest og Arbeiderpartiet kommer med.