Generalsekretæren er den administrative leder for partiets virksomhet. Søkere må ha et sterkt engasjement i politikk og samfunnsliv, med innsikt og erfaring på høyt nivå. Blant egenskaper det vil bli lagt vekt på er en resultatorientert lederstil med evne til å inspirere, strukturert arbeidsform, personlig integritet og handlekraft, samt en god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr førsteklasses kontorforhold, et godt arbeidsmiljø og en lojal og innsatsvillig medarbeiderstab. Seks års åremål, med mulighet for fornyelse. Tiltredelse, lønn og øvrige betingelser etter avtale.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til generalsekretær Trond R. Hole (mobil 952 25 526), kontorsjef Kjell Reinsfelt (22 82 91 30), eller til leder i Høyre, Erna Solberg (23 31 31 04).

Skriftlig søknad m/CV merkes «Generalsekretær» og sendes innen 13. november 2009.

HØYRES HOVEDORGANISASJON Postboks 1536 Vika, 0117 OSLO