Avgiftsøkningen vil gjøre det dyrere å opptre miljøvennlig, og det vil stoppe Norske Skog sine planer om å utvikle og produsere andregenerasjons biodiesel i Norge. Dette er ikke bare dumt - det er dobbel dumskap.

Norske Skog skal investere hundrevis av millioner i forskning og teknologiutvikling, og deretter mange milliarder i et gigantisk produksjonsanlegg. Et teknologisk kvantesprang. Anlegget kommer, spørsmålet er om det kommer i Norge. Det er bare trist at Jens Stoltenberg dytter forskning, teknologiutvikling og jobber ut av Norge - bare for å redde noen ekstra avgiftskroner til statskassen. Hvor mange ganger har vi ikke hørt at det nettopp er dette vi trenger? Nye jobber, ny teknologi og god miljøpolitikk.

Andregenerasjons biodiesel er et fullverdig alternativ til fossil diesel. Det vil kunne fylles rett på tanken i et hvert dieselkjøretøy og være nærmest CO2-fritt. Skal industrien foreta store investeringer må de ha forutsigbare rammebetingelser. Det får de ikke i Norge. Andre land tilbyr det.

Staten har selvsagt behov for inntekter for å dekke samfunnets kostnader forbundet med veitransporten, uavhengig av hva slags drivstoff kjøretøyene benytter. Innretningen på drivstoffavgiftene bør derfor revideres slik at man sikrer statens inntekter. Samtidig må avgiftssystemet bidra til en overgang fra forurensende drivstoff til miljøvennlig biodrivstoff.

Jeg har derfor invitert regjeringspartiene til samtaler for å finne en fremtidsrettet løsning som vil sikre at det fortsatt skal lønne seg å opptre miljøvennlig og at vi sikrer investeringer og jobber i Norge.

Les også: Rødgrønn strid i Stortinget om biodiesel

Kommenter saken på Jan Tores blogg