Gi en bursdagsgave til Høyre
Høyre er helt avhengig av bidrag fra enkeltpersoner for å drive valgkamp. Hvis du vil være med å gjøre en forskjell for Høyres valgkamp kan du melde deg inn i Høyre og bli en av mange tusen som hver dag står på for partiet, eller så kan du gi Høyre en bursdagsgave ved å trykke her.

Høyres historie
Partiets første formann var Emil Stang. Vet du hvilket valg Høyre fikk sin høyeste oppslutning noen sinne? Klikk her for riktig svar.

Høyres ideologiske ideologi stammer fra konservatismen og liberalkonservatismen.

Høyre har siden partiet ble stiftet i 1884 vært en tydelig og sterk stemme i Norge. Vi har kjempet for individet, for familien og for det private initiativ, og opp gjennom hele vår historie arbeidet mot overdreven reguleringsiver, statsstyring og ensretting.

Friheten til å ta egne valg har alltid vært viktig for Høyre. Høyres engasjement for frihet og valgfrihet har alltid vært fulgt av vår understreking av den enkeltes personlige ansvar, og av samfunnets ansvar for dem som trenger samfunnets hjelp.

Noen punkter fra vår historie:

· 1884: Emil Stang blir partiets første formann.

· 1911: Anna Rogstad møter som første kvinne på Stortinget.

· 1923: Høyre-regjering vedtar å innføre alderstrygd.

· 1967: Folketrygden innføres av den borgerlige regjeringen.

· 1981: Kåre Willoch danner en ren Høyre-regjering. NRK-monopolet blir opphevet.

· 1991: Kaci Kullmann Five blir Høyres første kvinnelige leder.

· 2001: Høyre i Regjering med KrF og V. Skattene reduseres kraftig og kunnskapsløftet blir innført i skolen.

Les mer om Høyres historie her.