Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil ha slutt på årelange konflikter mellom kommunene, og statsetater som veivesenet og Riksantikvaren, skriver VG ogVG Nett.

- Konfliktnivået må bli langt lavere. Brede politiske vedtak lokalt skal få større betydning, og innsigelser skal bare fremmes når det er helt nødvendig, sier Sanner til VG.

Etter regjeringsskifte har kommunene fått medhold i 11 av 11 plansakerom Sanner har avgjort etter at planavdelingen og avgjørelsesmyndigheten ble flyttet fra Miljøverndepartementet til kommunalministeren. Det viser en fersk oversikt presentert i VG.

- Jeg vil ha langt færre innsigelser og protester. Bare når det står viktige nasjonale eller regionale interesser blir berørt, kan det reises innsigelser. Terskelen for å klage må bli langt høyere, sier Jan Tore Sanner.

Høyre-Frp-regjeringen ønsker å fjerne kostbare "tidstyver", som slike innsigelsessaker er eksempel på.Sanner har varslet at han vil endre både byggeforskriftene og plan- og bygningsloven slik at det offentlige planarbeidet kan gå raskere. Men siden lovendringer tar tid vil Sannerderfor bruke sin rett overfor staten og kommunene til å be om praksisendringer som kan komme raskt på plass.

- Flest mulig saker må løses tidlig, og de må løses lokalt. Viktige tiltak som boligutbygging og næringsutvikling må ikke bli unødvendig forsinket, sier Sanner til VG.