– Jeg er glad for at de 100 000 elevene som har vært rammet av streiken i morgen kan gå tilbake til skolen, sier Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim.

Avtalen innebærer at de over 8 000 lærerne rundt om i landet som har vært i streik går tilbake til arbeidet sitt etter å ha streiket i flere uker.

Høyre vil styrke lærerens rolle i skolen og satser blant annet på etter- og videreutdanning av lærere. I tillegg vil Høyre gjøre lærerutdanningen til en femårig master.

- Gode lærere er nøkkelen til å lykkes med å utvikle en enda bedre skole, og da må vi bidra til at lærere får mulighet til faglig utvikling og vi ønsker, sammen med partene, å utvikle karriereveier som gjør at gode lærere forblir i klasserommet, sier Henrik Asheim

– Regjeringen har satt i gang en storsatsning på norsk skole, og nå ser jeg frem til at det arbeidet fortsetter med full styrke, sier Asheim.