- Dette har Høyre ivret for og lagt inn i sine alternative budsjetter i mange år, og det er derfor hyggelig å endelig kunne ønske regjeringen velkommen etter, sier Svein Harberg, Høyres talsmann for høyere utdanning.

- Internasjonalisering av utdanning er et gode. Det er av stor verdi for Norge at mange unge ønsker å studere i utlandet. På denne måten kan de tilegne seg verdifulle språkkunnskaper og kulturforståelse. Sammen med utdanning av høy kvalitet er dette svært verdifullt både for studentene og for Norge som kunnskapsnasjon. Vi må derfor ha studiestøtteordninger som legger til rette for at studenter velger å ta utdanningen i utlandet, avslutter Harberg.