Johan Sverdrup er ett av fire felt på Utsirahøyden i Rogaland, og inneholder de største funnene som er gjort i Norge siden oljeeventyret startet på 70-tallet.

- Jeg synes det er svært bra at Johan Sverdrup-feltet blir elektrifisert fra første dag. Det er det største feltet på Utsirahøyden, og det feltet som vil stå for de største utslippene. Ved å elektrifisere fra dag en, vil man kutte fremtidige utslipp med mellom 60 til 70 prosent, kun med denne løsningen, sier olje- og energipolitisk talskvinne i Høyre, Tina Bru.

Holder fast på klimaforliket

Statoil-direktør Øyvind Reinertsen formidlet at de onsdag fikk på plass et enstemmig vedtak fra eierne på hvordan utbyggingen på Johan Sverdrup-feltet skal foregå.

- Det vil generere store inntekter for det norske samfunnet, det vil sikre arbeidsplasser og ha store ringvirkninger for norsk industri, sa Reinertsen på Politisk kvarter torsdag.

Tina Bru presisere at en områdeløsning ikke er utelukket.

- Vi holder fast ved klimaforliket og regjeringen har fortsatt som mål å få til full områdeelektrifisering. Dette målet står seg gjeldende.

Ingen utgiftsgrense nå

- Nå er det viktig at Oljedepartementet får tid til å se på tallene som kommer fra Statoil, deretter skal vi ha en åpen og bred debatt på Stortinget på et riktig faktagrunnlag som alle partiene kan være enige om er godt og hensiktsmessig, sier Bru.

Hun vil ikke sette en øvre utgiftsgrense nå, men understreker at det går en smertegrense et sted.

- Hvis det er kostnadsmessig fornuftig og tilstrekkelig med kraft på land, vil vi ha områdeløsning og full elektrifisering.