I dag overleverte Helen Bjørnøy Barnevernpanelets rapport til barne-, likestillings- og inkluderingsministen med forslag til hvordan barnevernet kan utvikles til barnets beste. Rapporten på 52 sider inneholder mange råd og anbefalinger til hvordan barnevernet kan bli bedre.

Barnvernspanelets rapport skal være ett av flere innspill i arbeidet med lovproposisjonen om barnevernet som skal komme i løpet av perioden.

Kommunene må få mer ansvar
En av de viktigste innspillene til organiseringen av barnevernet er at kommunene må få mer ansvar.

– Dette er helt i tråd med hva Høyre har sagt og foreslått. Vi vil at de kommunene som ønsker det skal få ta et helhetlig ansvar for barnevernstjenesten. Dette har regjeringen til nå stemt imot, sier Linda Hofstad Helleland.

En styrking av barns rettigheter og innflytelse
Barnevernpanelet foreslår å styrke barns rettigheter og innflytelse gjennom økt medvirkning, samt bedre informasjon og saksbehandlingsrutiner. – Vi kunne ikke vært mer enige. Åinvolvere barna fører til et bedre barnevern og flere vellykkede tiltak, sier Helleland.

Spennende vei videre
Helleland understreker at hun ikke er enig i alle forslagene, men setter svært stor pris på at panelet har gjort et så omfattende arbeid på de fem bolkene rapporten omtaler, organisering, regelverk, brukermedvirkning, kunnskapsbehov og tiltak i barnevernet. Rapporten er et godt utgangspunkt for de viktige diskusjonene som kommer fremover om barnevernet.

- Det blir spennende å se hvordan regjeringen følger opp dette, og om de nå kommer til å støtte barnevernpanelet og Høyre på de forslagene som de hittil har stemt ned, sier Helleland.

- Det haster å få på plass endringer i barnevernet for å sikre barna den hjelpen de har krav på. Det handler om å gi disse barna barndommen tilbake, avslutter Helleland.

Les hele rapporten her.