- Arbeidet for å nå nullvisjonen er svært krevende, men i dag har vi fått mange gode innspill på hvordan vi kan styrke trafikksikkerheten fremover. Vi må jobbe på bred front for å lykke, det er viktig for oss politikere å lytte til de med den fremste kompetansen og erfaringen på feltet, sier leder av Stortingets transportkomite Linda Hostad Helleland(H)

Høyre og FrPs medlemmer av transportkomiteen arrangerte torsdag dialogmøte om trafikksikkerhet på Stortinget. Invitert var 18 ulike trafikksikkerhetsaktører i spennvidden fra etater som Trygg Trafikk og til enkeltrepresentanter for gode prosjekter.

Blant annet presenterte assisterende fylkeslede i Møre og Romsdal, Cato Intterdal, arbeidet som er utført i forbindelse med økt bruk av vegtrafikklovens paragraf 34, som omhandler mulighet til å inndra førerkortet til personer med svekket helse som følge av legemiddelbruk og rusmiddellidelser. Gjennom samarbeid mellom flere berørte organisasjoner økte antallet inndragelser fra 400 til 1200.

- Det er ingen menneskerett å ha førerkort, og en sentral del av trafikksikkerhetsarbeidet er å få sjåfører som utgjør en alvorlig fare for seg selv og andre ut av trafikkbildet. Erfaringen fra Møre og Romsdal viser at her er det stort potensial, sier Helleland.

Fremskrittspartiets Roy Steffensen er medlem i transportkomiteen, og mener blant annet en omlegging av avgiftssystemet er viktig for å øke trafikksikkerheten.

- Det er både trafikksikkert og god samfunnsøkonomi å satse på å bygge et bedre veinett, øke andelen midtdelere og bruke avgiftssystemet på å fornye bilparken slik at vi får mer miljøvennlige og trafikksikre biler. Samferdsel og trafikksikkerhet er prioriterte satsningsområder for denne regjeringen, sier Steffensen.

De er begge enige om at møtet var svært produktivt:

- Åsamle mange aktører fra ulike sider av trafikksikkerhetsarbeidet viser også hvordan de ulike henger sammen og kan samarbeide. Vi har fått veldig mange gode innspill som vi skal ta med oss inn i budsjettet og det videre trafikksikkerhetsarbeidet i regjeringen, avslutter Helleland og Steffensen.