- For å skape pasientens helsetjenste må vi møte utfordringene på en annen mate enn før. Vi må jobbe smartere, annerledes og vi må involvere pasienter og medarbeidere i større grad enn til nå. Det er vi godt I gang med, sa Bent Høie.

I sykehustalen snakket helseministeren om at mye er svært bra i sykehusene i Norge i dag, men det er utfordringer.

- For mange pasienter venter for lenge, og det er stor variasjon i kvalitet, effektivitet og ventetid - både mellom sykehusene og innen sykehusene. Dette er en viktig oppgave å løse,. Derfor får helseregionene i oppgave å lage strategier for hvordan de vil redusere variasjon og ventetid mellom sykehusene, sa Høie.

- Vi star overfor mange utfordringer i fremtiden som gjør det nødvendig med en debatt om hvordan sykehusstrukturen skal være i fremtiden. Stadig flere blir eldre, og flere steder med små sykehus opplever befolkningsnedgang.

Bent Høie la i sin sykehustale frem tre ulike utviklingsretninger for norsk sykehusstruktur. En av mulighetene som ble lagt frem er at vi opprettholder vår desentraliserte sykehusstruktur, men tilpasser akuttfunksjonene basert på befolkningsgrunnlaget. Det vil bety at vi kan opprettholde medisinsk akuttberedskap i flere sykehus nærmere der pasienten bor. Stortinget skal behandle saken når regjeringen legger frem sin endelige anbefaling i nasjonal helse- og sykehusplan i løpet av 2015.

- 2015 vil preges av mange store satsninger. Det skal legges frem melding om folkehelse, en legemiddelmelding og en melding om fremtidens primærhelsetjeneste. Det innebærer viktige endringer som vil bidra til å skape pasientens helsetjeneste, avsluttet Høie