- Byene våre vokser. De vokser fort, og de vokser tettere. Det er bra for utviklingen og for miljøet, men det stiller store krav til investeringer i kollektiv i byene. Derfor har regjeringen forpliktet seg til å gi 50 % statlig støtte til store kollektivtiltak, et tiltak som de rødgrønne stemte mot så sent som for et år siden, sa Helleland.

Helleland la vekt på at regjeringen skal fornye transportsystemet, fremfor å videreføre gammeldagse løsninger og byråkratiske ineffektive systemer som ikke virker.

- Vi har fremskyndet 25 prosjekter ved å bevilge mer til planlegging, samt å kutte i utredning. Vi har skjært gjennom, foretatt trasevalg og gitt raske avklaringer. Et eksempel fra min hjemby-Trondheim, er avklaringen på hvor godsterminalen skulle ligge. Dette har ulike regjeringen diskutert i over 20 år uten avklaring. Det tok denne regjeringen 6 måneder, sa Helleland.

Veier som tidligere er blitt bygd klattvis og delt, skal nå bygges mer helhetlig og effektiv. Derfor oppretter regjeringen et eget veiselskap som sikrer effektiv planlegging og mer sammenhengende utbygging av store veier. Målet er raskere og tryggere veier på kortere tid.

- Heldigvis har vi fått en regjering som tenker helt nytt innenfor samferdsel. Og det er på tide. For i dag er veinettet for dårlig, det er for stort vedlikeholdsetterslep, jernbanen må rustes opp og en kollektivsatsing må til, sa Helleland.

Helleland understreket at regjeringen er godt i gang med samferdselsløftet, som vil gi en bedre transporthverdag for både næringsliv og befolkningen. Nå håper hun resten av Stortinget også ser verdien av en mer moderne samferdselspolitikk.

- Fremfor å stå på perrongen å se toget går, håper jeg å se et Ap, som sammen med H, Frp, Krf og V, vil gjennomføre løsninger som effektiviserer planleggingen, avbyråkratiserer prosesser, tar i bruk nye byggemetoder – og fjerne proppene i dagens system slik at vi får fart på norsk samferdselspolitikk, avsluttet Helleland.