Svein Flåtten sier at støtten til landbruket vil videreføres dersom Høyre kommer i regjeringsposisjon.

- Norsk landbruk vil fortsatt få budsjettstøtte dersom vi kommer i regjering. Ellers vil det være helt umulig å drive som bonde her i landet. Høyre har flere forslag til hvordan støtten kan innrettes. Det vi er mest opptatt av er produksjonsdrivende tiltak som på sikt skal bety en økning i landbruksproduksjonen. Og vi må ikke glemme at bønder er selvstendig næringsdrivende, sier Flåtten til VG nett.

Flåtten sier at eventuelle endringer i produksjonsstøtten må gjøres over tid for å kunne skape forutsigbarhet.

- Og bare så det er sagt. Det er større enighet om norsk landbruk enn hva det ofte gis inntrykk av i debatter og diskusjoner. Høyre er ingen måte noen trussel for norsk landbruk, påpeker han.