Narvik kommune har siden våren 2011 benyttet Google Apps for epost og samhandlingsverktøy. Google Apps ble valgt etter at kommunen hadde et behov for å bytte ut den eksisterende epostløsningen som var både kostbar og ressurskrevende -og som krevde spesialkompetanse for vedlikehold. Når kommunen valgte Google Apps valgte man samtidig en epost tjeneste som ble driftet i et miljø utenfor Narvik kommune's interne IT-systemer. Google drifter sine tjenester fra flere datasenter utenfor Norge's grenser og dette innebærer flere forhold knyttet til personvern som har blitt behandlet hos Datatilsynet. Slike tjenester som leveres over Internett kalles gjerne skytjenester (Cloud Computing).

Etter at Narvik kommune våren 2011 kunngjorde at man hadde tatt i bruk en skytjeneste for epost og intern samhandling, ble det klart at Narvik kommune også var først ute i Norge til å benytte en slik tjeneste -og følgelig var det et ønske fra tilsynsmyndighetene (Datatilsynet) å få prøvet saken prinsippielt i lys av om personvern og informasjonssikkerhet ble ivaretatt på en betryggende måte.

Denne prosessen har pågått siden sommeren 2011 og Narvik kommune har gjennom to leveranser til Datatilsynet - besvart de problemstillingene og spørsmålene som Datatilsynet hadde. I denne prosessen vil Narvik kommune framheve at det har vært en god dialog med Datatilsynet og med Google - der partene har vært både løsningorientert og framtidsrettet. Dette har vært en lærerik og interessant prosess - og det er svært tilfredsstillende at Datatilsynet nå i sitt tilsvar gir Narvik kommune medhold på alle punkter.

Da dette også har vært en prinsipiell sak om hvorvidt norske offentlige myndigheter skal kunne benytte en åpent tilgjengelig nettjeneste (skytjeneste) gir dette føringer for andre offentlige virksomheter i Norge og har således stor oppmerksomhet både på kunde og leverandørsiden.